• Fördelar: Åtgärdar kosmetiska besvär

  • Behandling: Tar ca 15-30 min

BOKA NU

Åderbråck

Ådernät

Störande ytliga ådernät och kärlbristningar på benen är röda eller blå i färgen beroende på tjocklek. De beror på en ärftlig benägenhet. Ofta får man de första ådernäten i samband med en graviditet. De kallas också telangiektasier, och behöver inte ha något samband med åderbråck. Ådernät och kärlbristningar är enkla att behandla med injektionsbehandling, skleroterapi, där man injicerar ett läkemedel som får kärlen att skrumpna och försvinna.

Injektionsbehandling

Injektionsbehandling (Skleroterapi) innebär att man sprutar in ett kärlretande ämne i små åderbråck som gör att venen drar ihop sig och skrumpnar. Man använder sig av en mycket fin nål och venen bleknar och försvinner. I rätt situation och i rätta händer har metoden gott resultat, även om risken finns att man måste upprepa behandlingen.

Effekt

Effekten blir att man kemiskt preparerar kärlens insidor så att dessa växer ihop och kärlet syns ej mer. Om kärlet efter injektionen trycks ihop, t.ex med hjälp av en stödstrumpa så underlättar detta läkningen.

Den som blir behandlad bör tänka på att till en början kan de injicerade blodkärlen bli blåa och att det injicerade området kan bli mera framträdande de första veckorna efter behandlingen innan kärlen slutligen försvinner helt. Man bör vara informerad om att det finns risk för ”överbehandling” av kärlet. Dvs. att kärlets väggar brister, blod ”läcker” ut utanför kärlet och att blodet omvandlas till svagt brunfärgat pigment. Därefter resorberas pigmentet sakta och det försvinner normalt efter något år.

Biverkningar 

Tillfälliga biverkningar efter skleroterapi är piloerektion, hudrodnad och klåda i anslutning till injektionsstället. Lokal pigmentering och nekros har rapporterats efter mindre än 5 % respektive 1 % av injektionerna. Du bör fråga din behandlare om övriga biverkningar för att kunna avgöra om nyttan av behandlingen för dig överstiger de risker som finns.